ลดเอว

ลดเอว


ยืนตรง ขาแยกจากกันเล็กน้อย มือเท้าที่เอว บิดตัวไปทางด้านขวาอย่างช้าๆ บิดลำตัวให้มากจนเอวตึง ค้างไว้นับ 1 – 15 แล้วค่อยๆ บิดลำตัวไปทางซ้ายบ้าง ค้างไว้ นับ 1 – 15 แล้วค่อยๆ บิดตัวกลับไปทางขวา

ทำสลัยกันไปมาเช่นนี้ 10 ชุด

 


บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง