Ladytip.com : ดูดวง : เส้นแต่งงาน ของคุณเป็นแบบไหนกัน

เส้นแต่งงาน ของคุณเป็นแบบไหนกัน

ladytip เส้นลายมือแต่ละคนบ่งบอกถึงชะตาชีวิตของคนคนั้น มีอยู่เส้นนึงค่ะ ที่ทุกคนอยากรู้จักมากๆ นั่นก็คือ เส้นแต่งงาน แล้วเส้นแต่งงานแบบไหนล่ะ ที่จะทำให้ชีวิตคู่เราดีหรือไม่ดีอย่างไร เลดี้ทิบมีคำตอบให้ค่ะ (อันนี้ได้รับจากเมล์มาอีกทีนะคะ)

ladytip
เส้นสมรสเชิดขึ้นข้างบน การสมรสเป็นอิสระ ไม่ได้ทำพิธีสมรสกันก่อน เป็นการอยู่ร่วมกันด้วยใจสมัคร
ladytip
เส้นสมรสย้อยต่ำลง คู่ครองอายุสั้นถึงแก่กรรม หรือคู่ครองมีโรคภัยไข้เจ็บ หรือไม่ก็จะมีการหย่าร้างเลิกกันไป อยากไม่หย่าร้างก็จะอยู่ด้วยความไม่เข้าใจกัน ระหองระแหงชีวิตคู่ไม่มีความสุข
ladytip
เส้นสมรสมีจุดดำเกิดขึ้น คู่ครองเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ หรือมีเหตุให้พลัดพรากไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างกระทันหัน
ladytip
เส้นสมรส มีรูปกากบาท คู่ครองตายอย่างกระทันหัน หรือมีเหตุให้พลัดพรากไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างกระทันหัน
ladytip
เส้นสมรสเป็นส้นตรง ชัดเจน ชีวิตรักหรือชีวิตคู่มีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่าง
ladytip
เส้นรูปดาวหรือกากะบาท กับเส้นสมรส ถ้าหากเกิดขึ้นตามตำแหน่งนี้ หมายถึงความรักกับการสมรสอยู่ในวัยเด็ก ชิงสุกก่อนห่าม
ladytip
ถ้าหากเกิดขึ้นตามตำแหน่งนี้ หมายถึงความรักกับการสมรสอยู่ในช่วงวัยกลางคน
ladytip
ถ้าหากเกิดขึ้นตามตำแหน่งนี้ หมายถึงความรักกับการสมรสอยู่ในวัยที่มีอายุ
ladytip
เส้นสมรสมีรูปเกาะเกิดขึ้น หลังจากสมรสแล้วเกิดความลำบากขึ้น หรือเป็นการสมรสร่วมสายโลหิตเดียวกันหรือสามีภรรยาขัดใจกัน
ladytip
เส้นสมรสมีเส้นฝอยเป็นกลุ่ม ชีวิตสมรสเป็นเหตุให้สุขภาพไม่ดี
ladytip
เส้นสมรสมีเส้นขนาน จะต้องหย่าร้างหรือแยกทางจากคู่ครอง
ladytip
เส้นสมรสมีเส้นตัดเล็ก ๆ หลายเส้น ซึ่งเป็นเส้นบุตรธิดา ถ้าเส้นตัด เป็นเส้นใหญ่หมายถึงลูกชาย ถ้าเป็นเส้นเล็กหมายถึงลูกสาว
ladytip
ถ้าจุดเริ่มต้นของเส้นสมรส เป็นรูปง่าม ทำนายว่า ตนเองหรือคู่ครองเกิดอุปสรรคขัดข้องขึ้น ชีวิตคู่มีปัญหาเกิดอุปสรรคต่างๆ ทำให้บางครั้งชีวิตคู่ไม่ค่อยมีความสุข
ladytip
จุดสิ้นสุดเป็นรูปสองง่าม การสมรสนั้นมีอุปสรรค ชีวิตการสมรสมีอุปสรรค ต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายอย่างก่อนจึงจะมีความสุข
ladytip
เส้นสมรสเล็กและอ่อนแออย่างยิ่ง ความรักมีอุปสรรค ความรักไม่สมหวัง มีเหตุให้เลิกกันก่อนวิวาห์ ยังมิได้สมรสกันก็เลิกกันก่อน
ladytip
ถ้าปรากกฏเส้นเล็ก ๆ หลาย ๆ เส้น เป็นเส้นสมรสไม่ได้ เรียกว่าเส้นเหตุการณ์ เป็นสัญลักษณ์ของ ชีวิตรักอันสับสน ปล่อยเนื้อปล่อยตัวพรหมจารีอ่อนแอยิ่งนัก
ladytip
เส้นสมรสขาดกลาง ขัดใจหรือหย่าร้างกับคู่ครอง ถ้าปลายเส้นสับสน ในที่สุดก็ยังคืนดีกันได้
ladytip
เส้นสมรสแตกแยก ติดต่อกับเส้นหัวใจ ชีวิตสมรสที่แยกจากกัน มีเหตุให้เลิกลากัน มีเหตุให้หย่าร้าง พลัดพราก ชีวิตคู่ไม่มีความสุข
ladytip
เส้นสมรสสิ้นสุดลงที่เส้นอาทิตย์ หมายถึงได้สมรสกับคนที่มีชื่อเสียงหรือร่ำรวย ชีวิตคู่ไม่ลำบากเรื่องเงินทอง

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง