Ladytip.com : ดูดวง : วิบากกรรมที่ทำให้ตกงาน

วิบากกรรมที่ทำให้ตกงาน

คนตกงานมีหลายกรณี พวกหนึ่งงานมีให้ทำ แต่มันเลือกงาน อย่างนี้เป็นปัจจุบันกรรม ปล่อยให้ตกงานไปเถอะ

อีกพวกหนึ่ง เกิดจากกรรมเก่ามาปิดโอกาส คืองานมีเขาก็ไม่รับ ถามว่าพวกนี้เคยทำกรรมไว้อย่างไร ตอบว่าเขาเป็นคนประเภทบอกบุญไม่รับ เคยเจอไหม ที่เราไปบอกบุญแล้วโดนไล่ คนพวกนี้แหละเวลาหางานทำ หายากที่สุด ก็ขนาดคนมาบอกบุญยังไล่ พอถึงคราวตัวเองเข้าไปหางานที่ไหนๆ ก็โดนไล่พอกัน

ตั้งแต่โบราณแล้วเขาถือเป็นเรื่องสำคัญนัก ถ้าใครมาบอกบุญถึงบ้าน จะมากจะน้อยก็ทำตามกำลังตามสมควร โบราณเขาไม่ไล่คนที่มาบอกบุญเป็นอันขาด ขอฝากเรื่องนี้ให้พิจารณากันให้ดี

การปฏิเสธบุญ คือ การปฏิเสธความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุก ๆ ระดับ ถ้าชาตินี้เราลำเค็ญ แปลว่า ชาติที่ผ่านมาเราปฏิเสธบุญ เพราะเราคิดว่า ที่เราประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะหนึ่งสมอง สองมือ ทีมถึง ทุนถึง ใจถึง มือถึง แต่มันไม่ใช่แค่นั้น

ชาติที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะชาติก่อนหน้านั้นได้สั่งสมบุญเอาไว้แต่ชาตินี้ลำเค็ญ เพราะปฏิเสธบุญในชาติที่ผ่านมาหรือใครมาชวนทำบุญแล้วเราก็ปฏิเสธบุญ เพราะความประมาทในการดำเนินชีวิต บวกกับมีความตระหนี่หวงแหนทรัพย์ แล้วก็เลยทำให้ไม่เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ชาตินี้ก็เลยมีชีวิตที่ลำเค็ญ

ดังนั้นเราคงจะลำเค็ญเพียงพอแล้ว มันถึงเวลาที่เราจะปฏิเสธความลำเค็ญ โดยการยอมรับความรวย ยอมรับความสำเร็จในชีวิตกันซะ แต่จะยอมรับอย่างนี้ได้ก็ต้องสั่งสมบุญ ถึงจะมีบุญ มีบุญนั่นแหละจึงมีความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุก ๆ ระดับ นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษากันให้ดี

 

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง