Ladytip.com : เงินทองของมีค่า : กลไกให้เงินทำงานในตลาดทุน

กลไกให้เงินทำงานในตลาดทุน

กลไกให้เงินทำงานในตลาดทุนถ้าคุณมีเงินออมที่เก็บไว้จากเงินที่เหลือใช้ และขณะเดียวกันเพื่อนของคุณที่เป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่ง กำลังจะขยายธุรกิจจึงต้องการเงินทุนแต่ไม่อยากกู้เงินจากธนาคารเพื่อนของคุณ จึงชวนคุณให้ลงทุนกับบริษัทของเขา โดยบริษัทได้ออก “หุ้น” มาให้คุณถือไว้ซึ่งเป็นหลักฐานว่า ต่อจากนี้ไปคุณเป็น “ผู้ถือหุ้น” หรือเจ้าของบริษัทส่วนหนึ่งแล้ว จากนั้นเมื่อบริษัทมีกำไรก็จะนำกำไรออกมาแบ่งให้ผู้ถือหุ้นเท่าๆ กันหรือที่เรียกว่า “เงินปันผล” นั่นเอง

ถ้าในระหว่างนั้น ปรากฏว่ามีคนอื่นเขาเห็นคุณได้รับเงินปันผลจำนวนมากและสม่ำเสมอ โดยไม่ต้องลงแรงแต่อย่างใด จึงอยากเข้ามาลงทุนในบริษัทนี้บ้าง เขาก็อาจเสนอขอซื้อหุ้นที่คุณถืออยู่ในราคาสูงๆ นั่นหมายความว่าถ้าคุณขายหุ้น คุณก็มีโอกาสได้กำไรจากหุ้นนั้นอีกต่อหนึ่ง

ในทางกลับกัน หากกิจการของบริษัทที่คุณลงทุนมีแต่ทรุดลงไม่มีรายได้เข้าบริษัท มีแต่รายจ่ายที่ทำให้เกิดหนี้สินท่วมตัว บริษัทก็คงไม่มีกำไรพอที่จะมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และครั้นจะขายหุ้นออกไปให้คนอื่น เขาก็คงไม่สนใจจะซื้อ หรือหากจะซื้อก็คงให้ราคาต่ำ ดังนั้น ถ้าคุณต้องการขาย คุณก็ต้องยอมขาดทุน

นั่นเป็นภาพการทำงานง่ายๆ ภาพหนึ่งของตลาดทุนในความเป็นจริงแล้ว ตลาดทุนมีความซับซ้อนกว่านั้นอีกนิดหน่อย เพราะมีผู้คนเกี่ยวข้องมากมาย มีบริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นมาขายให้แก่ประชาชนกว่า 500 บริษัท มีผู้ถือหุ้นบริษัทละเป็นพัน เป็นหมื่นคน การซื้อขายเปลี่ยนมือจึงต้องทำให้เป็นระบบและมีระเบียบกฎเกณฑ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน และช่วยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลมากเพียงว่าหรับใช้ตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลเหล่านั้นต้องถูกต้องตรงกับความเป็นจริง และราคาหุ้นต้องเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการ และปริมาณหุ้นที่มีให้ซื้อขาย รวมทั้งต้องสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทด้วย ดังนั้น การที่บริษัทจะเสนอขายหุ้น และผู้ถือหุ้นจะซื้อขายเปลี่ยนมือระหว่างกันจึงต้องมีหลักเกณฑ์ออกมากำกับ ดูแล เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน โดยมี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแล

สินค้าในตลาดทุนมีความหลากหลาย และมีให้เลือกมากมาย ผู้ที่สนใจลงทุนจะต้องค่อยๆ ศึกษาทำความเข้าใจสินค้าแต่ละประเภทว่ามีผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน

ที่มา : คอลัมน์ ครบเครื่องเรื่องตลาดทุน หนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่ 3 มี.ค. 53

 

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง