Tag กินเพื่อเพิ่มภูมิต้านทาน

กิน! เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานของคุณให้แข็งแกร่ง

กินเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานเขียนโดย susanb แปลโดย  โอฬาร ตันติภนา

คุณมักมีโอกาสเจ็บป่วยมากขึ้นเมื่ออากาศเริ่มเย็น หรือ, ถ้าคุณมีลูกเล็ก, เมื่อเด็กๆเริ่มเปิดเทอมและไปโรงเรียนในสัปดาห์แรก เพราะเด็กๆจะนำพาเชื้อโรคหลายอย่างติดกลับมาด้วย แต่เราสามารถดูแลด้านโภชนาการเพื่อเสริมภูมิต้านทานของเราให้แข็งแกร่งที่สุดได้
อ่านเพิ่มเติม